Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Zomervakantie t/m vrij 24 augustus 2018    

Herfstvakantie 22 okt 2018 – 26 okt 2018

Kerstvakantie 24 dec 2018 – 4 jan 2019

Voorjaarsvakantie 25 febr 2019 – 1 mrt 2019

Paasvakantie 30 maart 2019 – 2 april 2019

Meivakantie 23 april 2019 – 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019

Tweede pinksterdag 10 juni 2019

Zomervakantie 22 juli 2019 – 30 aug 2019

 

 

Beleid extra verlof

Steeds meer ouders willen buiten de normale schoolvakanties op reis gaan. U zult begrijpen dat dit voor de school veel problemen oplevert. Wij werken met een leerprogramma dat gebaseerd is op het aantal dagen, dat een leerling normaal op school doorbrengt. Bovendien is ieder kind van 5 jaar leerplichtig en men overtreedt de leerplichtwet wanneer men een kind van school houdt zonder toestemming.

In principe wordt buiten de vastgestelde vakanties geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling voor hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

  • Extra vakantieverlof
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vervulling van plichten wegens godsdienst - of levensovertuiging.


Aanvragen van een verzoek tot extra vakantieverlof kan alleen indien:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren).
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.


U kunt van deze regeling maar één keer per schooljaar gebruik maken. Dit betekent dat extra vrije dagen voor een lang weekend, een tweede vakantie (wintersport) of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland géén redenen zijn om vrijstelling te vragen, respectievelijk te verlenen. Neem altijd vooraf contact op met de directeur en vraag deze naar de benodigde informatie. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leerplicht.net.

Agenda

donderdag 20 december - Kerstviering

vrijdag 21 december - 12:00 uur Kerstvakantie tot zondag 6 januari

woensdag 9 januari: 8:30-09:15 uur koffiemomentje