7 mei 2019

De uitkomst van de aanbesteding van 3 april is bekend.

DAT architecten uit Tilburg mag de basisschool aan De Brink in Hoef en Haag gaan ontwerpen. Dit architectenbureau heeft ook de Parkschool in Vianen ontworpen die onlangs is geopend. Volgens planning zal de nieuwe school aan De Brink medio 2021 haar deuren openen.

In de nieuwe school werken de schoolbesturen van o2a5 en stichting Fluenta samen met Stichting Kinderopvang Vianen. De school heeft ruimte voor 275 leerlingen. Ook zal er een gymzaal in het gebouw worden gerealiseerd.

5 april 2019

Woensdag 3 april, waren we aanwezig bij de architectenselectie voor de school op De Brink in Hoef en Haag. Het was een interessante middag waarbij vier bureaus zich hebben gepresenteerd. Binnenkort zal men tot een definitieve keuze komen.

Donderdag 4 april werd vanuit de gemeente een informatieavond georganiseerd, genoemd het Vijfheerenlandenplein. Een avond waarop de raadsleden over allerlei onderwerpen geïnformeerd kunnen worden en mensen vragen kunnen stellen. Deze avonden zijn openbaar. Wij waren hier met het bestuur, de directie en een aantal teamleden aanwezig en willen naar aanleiding hiervan u op de hoogte brengen.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om vanaf augustus 2019 voor elke nieuwe school een noodlokaal te plaatsen op het terrein van onze school. Dit zou betekenen een lokaal voor basisschool Leef, Het Avontuur en Het Talent. Ook is er een lokaal voor de SKV. Deze 4 lokalen zouden mogelijk op ons kleuterplein geplaatst kunnen worden.

Dit is een tijdelijke oplossing. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor 12/14 noodlokalen voor een lange periode (semipermanent). De mogelijkheid om het weiland naast onze school hiervoor te gaan gebruiken wordt nu verder onderzocht.

We zijn samen met Fluenta begonnen met het realiseren van de school op De Brink. De optie voor een tweede permanente locatie op het kasteelterrein ligt vast in een raadsbesluit. De mogelijkheid om in Hagestein op de plaats van onze school een nieuwe school te bouwen wordt nu serieus overwogen en onderzocht.

Naar alle waarschijnlijkheid worden op de raadsvergadering van 13 juni besluiten genomen over deze vraagstukken.

We houden u op de hoogte van mogelijke nieuwe informatie en ontwikkelingen.

Agenda

woensdag 22 mei: Bag2School

vrijdag 24 mei: meimarkt 16:30-19:30 uur

maandag 27 mei: schoolfotograaf

dinsdag 28 mei: groep 1/2 activiteit Kunst Centraal in speellokaal

woensdag 29 mei: juffendag

donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag - de kinderen zijn vrij

vrijdag 31 mei: vrij

donderdag 6 juni: groep 3/4 activiteit Kunst Centraal in speellokaal

maandag 10 juni: 2e Pinksterdag - vrij