De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.

Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door onze diversiteit en kwaliteit willen we de kinderen voorbereiden op een maatschappij waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.

O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
Telefoon: 0183 56 66 90
E-mail: info@o2a5.nl

www.o2a5.nl

 

Directie:

Obs Meester Vos hoort bij het cluster van scholen Vianen-Zederik. Het zijn 6 scholen die geleid worden door 3 directeuren.  Dat zijn Frank Balk,  Liane Tillema en Denice Hopkoper . Deze 3 directeuren  besturen de scholen vanuit hun gezamenlijke verantwoording. Zij zetten hun professionaliteit zoveel mogelijk in om voor alle scholen goed onderwijs te verzorgen. 

Voor de dagelijkse gang van zaken zullen vragen van ouders rondom allerlei zaken die hun gezin/kind(eren) betreffen worden opgepakt door een lid van het team. Op obs Meester Vos is dat Anthonette van PuttenZij zal, in overleg met de clusterdirectie en team, besluiten kunnen nemen. 

Vanuit de clusterdirectie is voor onze school het aanspreekpunt voor het team, de MR en GMR en voor grote zaken of bijzondere problemen: Frank Balk. 

Email:         
meestervos@o2a5.nl

 

Frank Balk,                                            Liane Tillema                                          Denice Hopkoper                                         

clusterdirecteur ViaRik                         clusterdirecteur ViaRik                        clusterdirecteur

     

 

Agenda

maandag 2 september – Start nieuw schooljaar;
Informatieavonden:

  • dinsdag 3 september: Vossen en Beren;
  • maandag 9 september: groep 4/5;
  • dinsdag 10 september: groep 6/7;
  • woensdag 11 september: groep 3;
  • woensdag 25 september: groep 7/8.

Informatie over de tijden volgt nog

dinsdag 10 september – Koffiemoment;
eerste week van oktober – Schoolkorfbaltoernooi;
woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober – Kinderboekenweek;
woensdag 9 oktober – Paardenmarkt Vianen, de kinderen zijn vrij.