Protocol groep 1-2-3 en Protocol groep 4 - 8

Wat doen de kinderen tijdens het overblijf ?

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgehaald in de klas door een overblijfouder, waar ze door de leerkracht alvast opdracht gekregen hebben om hun handen te wassen in de klas. De overblijfouder checkt of dit gebeurd is, als zij ze haalt en neemt de kinderen mee naar de kleuterhal. Daar zijn 2 ouders aanwezig.
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf naar de hal. Ook bij hen wordt door de leerkracht aangegeven dat ze eerst hun handen moeten wassen. We gaan zitten en wachten met eten tot iedereen zit. Dan wordt er een moment stilte gevraagd en kunnen kinderen, die dat willen, even bidden. We blijven zitten met elkaar, ook al is je brood op, tot 12.15 u. en wordt er opnieuw een moment stilte gevraagd. Daarna kan er worden gespeeld, bij mooi weer buiten. Ook bij het overblijven van groep 4 t/m 8 zijn steeds 2 ouders aanwezig.

Kinderen die klaar zijn gaan naar buiten en voor de jongsten wordt, als het regenachtig weer is of koud, in de kleuterhal een activiteit aangeboden, zoals voorlezen of samen een spel doen. We streven ernaar dat alle kinderen minimaal 20-30 minuten buiten spelen. Als het weer erg slecht is blijven ook de oudere kinderen binnen en mogen een spel spelen in een van de genoemde ruimtes of film kijken in een lokaal. De hekken op beide pleinen gaan dicht en gaan pas om 12.50 u. weer open voor kinderen (en ouders), die thuis hebben gegeten. Vanaf 12.50 uur is er tot 12:55 uur pleintoezicht door een leerkracht.

Vanaf 12.50 u. gaan de kinderen van gr. 5 t/m 8 naar het “grote” plein. Het voetballen stopt op dat moment. De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de overblijfouder naar hun klas gebracht.

Waar ?

De kinderen van groep 4 t/m 8 blijven over in de hal en de kinderen van groep 1 t/m 3 in de kleuterhal. De koelkasten waar het eten van de kinderen die overblijven ’s morgens in gelegd kan worden, bevinden zich in de kleuterhal en in de klassen. 

Wanneer ?

Op maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag (alleen groep 5 t/m 8) van 12.00-12.50 u. o.l.v. overblijfouders.

Hoe ?

De grote kinderen eten in de hal of klassen en de kinderen van groep 1, 2 en 3 in de kleuterhal. Na het eten is er een ouder beschikbaar om bv. bij de jongsten een activiteit aan te bieden, de anderen kunnen buiten toezicht houden en de medewerker van SKV houdt de administratie bij.

Geef uw kind in de broodtrommel mee, wat het thuis ook zou eten. Doe er bij voorkeur geen snoep er in. Er wordt zoveel mogelijk in de gaten gehouden of uw kind ook echt alles op heeft. Wilt u ervoor zorgen dat de naam van het kind op het lunchpakket staat. Wij vragen u om geen pindakaas of hazelnootpasta op brood te doen, dit in verband met allergieën.

De tarieven zijn per 1 maart 2019: € 1,80 (abonnement) en € 2,20 (incidentele opvang). Alle overblijfkaarten worden betaald middels een factuur. Maandelijks zult u, per mail, een factuur ontvangen. De factuur wordt u toegestuurd door Stichting Kinderopvang Vianen. Er zijn alleen 10-ritten kaarten te koop. Wanneer uw zoon/dochter slechts zelden overblijft, moet u toch een (10-ritten)kaart kopen. Als die na groep 8 nog niet vol is, wordt het restant gecrediteerd.

U kunt uw kind inschrijven voor het overblijven middels een formulier dat u kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind of ingescand naar Stichting Kinderopvang Vianen kunt mailen.

Agenda

maandag 2 september – Start nieuw schooljaar;
Informatieavonden:

  • dinsdag 3 september: Vossen en Beren;
  • maandag 9 september: groep 4/5;
  • dinsdag 10 september: groep 6/7;
  • woensdag 11 september: groep 3;
  • woensdag 25 september: groep 7/8.

Informatie over de tijden volgt nog

dinsdag 10 september – Koffiemoment;
eerste week van oktober – Schoolkorfbaltoernooi;
woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober – Kinderboekenweek;
woensdag 9 oktober – Paardenmarkt Vianen, de kinderen zijn vrij.