Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met kinderen met problemen. Problemen die kunnen samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. Problemen die de kinderen belemmeren bij hun ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de zorgstructuur binnen de school. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening bij problemen, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind
  • Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden)
  • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)
  • Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)


De schoolmaatschappelijk werker:

  • Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen
  • Onderzoekt de oorzaken van de problemen
  • Begeleidt de ouders en/of het kind
  • Geeft leerkrachten en intern begeleiders advies
  • Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening


De schoolmaatschappelijk werker heeft beroepsgeheim.

De schoolmaatschappelijk werker verzorgt ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Aanmelding bij het School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider van de school. Ook is het mogelijk dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met de school maatschappelijk werker.
 
De schoolmaatschappelijk werker van onze school is: Annelien Lakerveld. Zij heeft haar kantoor in ‘Hof van Batenstein’ in Vianen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0345 637137 (Kantoor Leerdam) of 0900-8440 (zorglijn Rivas). Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: a.lakerveld@rivas.nl

Agenda

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober – Herfstvakantie;

Maandag 28 oktober

– Kunst Centraal, groep 3 en 4 – bezoek in de klas;

– Kunst Centraal, groep 5 en 6, theatervoorstelling in de Blauwe Zaal, Vianen;

Woensdag 30 oktober – Studiedag, de kinderen zijn vrij;

Dinsdag 5 november – Koffiemoment;

Woensdag 6 november – Dankdag, bezoek aan de kerk voor de kinderen die godsdienstles volgen;

Donderdag 14 november – Schoolvolleybaltoernooi.